ALKYLATION - FUNGSI, TUGAS & PENYAKIT - KRPERPROZESSE

AlkilasiPilihan Editor
Ubat rumah untuk janggut wanita
Ubat rumah untuk janggut wanita
Alkilasi menandakan pemindahan kumpulan alkil dari satu molekul ke molekul yang lain. Alkilasi mempunyai kesan mutagenik dan karsinogenik, kerana DNA dan RNA sering diserang dan diubah oleh agen alkilating. Ejen alkylating yang dipanggil