PERUBAHAN FENOTIPIK - FUNGSI, TUGAS & PENYAKIT - KRPERPROZESSE

Perubahan fenotipikPilihan Editor
Potensi tindakan
Potensi tindakan
Kemunculan organisma disebut fenotip. Fenotip dibentuk secara genetik dan persekitaran. Perubahan fenotipik semula jadi dalam organisma biasanya disebabkan oleh pengaruh persekitaran