FIKSASI - FUNGSI, TUGAS & PENYAKIT - KRPERPROZESSE

PembetulanPilihan Editor
Mycosis fungoides
Mycosis fungoides
Fiksasi membolehkan orang melihat objek atau subjek di luar angkasa dan dimungkinkan oleh titik retina dengan resolusi tertinggi. Fovea centralis yang disebut ini bermaksud arah penglihatan utama. Gangguan pembetulan terletak