HISTOLOGI - RAWATAN, KESAN & RISIKO - RAWATAN
Utama / Rawatan / 2020

histologiPilihan Editor
Ikatan
Ikatan
Histologi adalah kajian mengenai tisu manusia. Istilah ini terdiri daripada dua istilah dari bahasa Yunani dan Latin. "Histos" bermaksud "tisu" dalam bahasa Yunani dan "logo" bermaksud "pengajaran" dalam bahasa Latin.