QIGONG - RAWATAN, KESAN & RISIKO - RAWATAN
Utama / Rawatan / 2020

QigongPilihan Editor
Gelisah duduk (akathisia)
Gelisah duduk (akathisia)
Qigong berakar di Asia. Pergerakan yang kelihatan ringan dan anggun harus berfungsi untuk menjadikan tubuh dan jiwa menjadi harmoni. Qigong juga dipraktikkan oleh semakin banyak orang di negara industri barat untuk merealisasikan potensinya