PERNAFASAN SELULAR - FUNGSI, TUGAS & PENYAKIT - KRPERPROZESSE

Pernafasan selularPilihan Editor
Potensi tindakan
Potensi tindakan
Respirasi selular (respirasi dalaman atau respirasi aerob) difahami bermaksud semua proses metabolik yang menghasilkan tenaga di dalam sel. Oksigen molekul berfungsi sebagai agen pengoksidaan. Ini dikurangkan dan timbul dengan cara ini