BIOPRINTER - FUNGSI, TUGAS & PENYAKIT - KRPERPROZESSE

BioprinterPilihan Editor
Kecacatan septum atrioventrikular
Kecacatan septum atrioventrikular
Bioprinters adalah jenis khas pencetak 3D. Berdasarkan kejuruteraan tisu yang dikendalikan oleh komputer, mereka dapat menghasilkan tisu atau bioarray. Pada masa akan datang, mungkin dengan bantuan mereka dapat menghasilkan organ dan makhluk hidup