MIOSIS - FUNGSI, TUGAS & PENYAKIT - KRPERPROZESSE

MiosisPilihan Editor
Penyakit haiwan yang berjangkit dan berjangkit
Penyakit haiwan yang berjangkit dan berjangkit
Miosis adalah penyempitan murid di kedua-dua belah pihak apabila terkena cahaya atau dalam keadaan fiksasi dekat. Sekiranya terdapat miosis tanpa rangsangan cahaya dan bebas dari fiksasi dekat, fenomena ini mempunyai nilai penyakit. Mabuk juga datang