NALTREXONE - KESAN, APLIKASI & RISIKO - BAHAN-BAHAN AKTIF

NaltrexonePilihan Editor
Penyakit haiwan yang berjangkit dan berjangkit
Penyakit haiwan yang berjangkit dan berjangkit
Naltrexone adalah ubat dari kumpulan antagonis opioid. Ubat preskripsi digunakan dalam penyapihan opioid.