PENUMPUAN NEUROFISIOLOGI - FUNGSI, TUGAS & PENYAKIT - KRPERPROZESSE

Penumpuan NeurofisiologiPilihan Editor
Streptococcus sanguis
Streptococcus sanguis
Neuron disusun dalam struktur seperti jaringan dalam organisma manusia. Mereka dihubungkan antara satu sama lain melalui penumpuan neurofisiologi. Neuron menerima input dari pelbagai neuron lain dan menjumlahkan input ini