ANALOG NUKLEOSIDA - KESAN, APLIKASI & RISIKO - BAHAN-BAHAN AKTIF

Analog nukleosidaPilihan Editor
Kopi semasa mengandung
Kopi semasa mengandung
Analog nukleosida adalah bahan yang menyerupai nukleosida semula jadi. Khususnya, ini adalah ubat-ubatan yang digunakan untuk rawatan antivirus (disebut penghambat transkripase nukleosida terbalik