AMINES - FUNGSI & PENYAKIT - NILAI-NILAI MAKMAL

AminesPilihan Editor
Potensi tindakan
Potensi tindakan
Bahan permulaan bagi beribu-ribu amina yang berbeza adalah ammonia (NH3), di mana atom hidrogen secara berturut-turut digantikan oleh kumpulan alkil atau oleh kumpulan aril dengan sekurang-kurangnya satu cincin enam anggota aromatik.