PEMINDAHAN GEN - FUNGSI, TUGAS & PENYAKIT - KRPERPROZESSE

Pemindahan genPilihan Editor
Mycosis fungoides
Mycosis fungoides
Pemindahan gen merujuk kepada pemindahan bahan genetik asing secara buatan atau semula jadi ke sel telur yang disenyawakan. Lebih tepat lagi, gen individu dipindahkan dari organisma penderma ke organisma penerima. Melintang