OSMOMETER - KEGUNAAN & FAEDAH KESIHATAN - PERALATAN PERUBATAN

Osmometer



Pilihan Editor
Lada cayenne
Lada cayenne
Osmometri adalah prosedur perubatan dan farmaseutikal yang menentukan nilai osmotik atau tekanan suatu bahan. Sebagai contoh, ia boleh digunakan untuk mengukur osmolaliti plasma. Untuk dapat melaksanakannya, akan