FARMAKOKINETIK - RAWATAN, KESAN & RISIKO - RAWATAN
Utama / Rawatan / 2020

FarmakokinetikPilihan Editor
Thiopental
Thiopental
Istilah farmakokinetik merangkumi semua proses yang menjadi subjek ubat dalam badan. Ini mengenai bagaimana tubuh mempengaruhi ubat-ubatan. Sebaliknya, pengaruh bahan aktif pada organisma disebut