MAKLUM BALAS POSITIF - FUNGSI, TUGAS & PENYAKIT - KRPERPROZESSE

Maklum balas positif



Pilihan Editor
Kecacatan septum atrioventrikular
Kecacatan septum atrioventrikular
Maklum balas positif adalah mekanisme maklum balas dalam badan. Kami selalu membincangkan maklum balas positif apabila pemboleh ubah keluaran dalam gelung kawalan mempunyai kesan pengukuhan pada dirinya sendiri. Sementara maklum balas negatif mencuba