MEADOW SORREL - PENGGUNAAN & RAWATAN UNTUK KESIHATAN - TUMBUHAN UBATAN

Meadow SorrelPilihan Editor
Pengimejan resonans magnetik
Pengimejan resonans magnetik
Meadow sorrel disebut pada zaman dahulu. Ia digunakan sebagai tanaman perubatan dan dimakan sejak awal. Sudah lama dilupakan, ia menjadi lebih penting lagi pada masa sekarang.