PERSEPSI HAPTIK - FUNGSI, TUGAS & PENYAKIT - KRPERPROZESSE

Persepsi haptikPilihan Editor
Kecacatan septum atrioventrikular
Kecacatan septum atrioventrikular
Haptics adalah kualiti deria yang membolehkan orang merasakan objek atau subjek berdasarkan penerokaan aktif. Persepsi haptik berbeza dengan persepsi taktil, yang sesuai dengan persepsi kulit pasif. Pelbagai deria