UJIAN STATUS MENTAL MINI - RAWATAN, KESAN & RISIKO - RAWATAN
Utama / Rawatan / 2020

Ujian Status Mental MiniPilihan Editor
Potensi tindakan
Potensi tindakan
Prosedur ujian untuk mengesan demensia dan penyakit Alzheimer disebut ujian status mental-mini. Kaedah ini boleh digunakan untuk menentukan kekurangan kognitif.