MEMORI PROSEDUR - FUNGSI, TUGAS & PENYAKIT - KRPERPROZESSE

Memori prosedurPilihan Editor
Mycosis fungoides
Mycosis fungoides
Memori prosedural bersama dengan memori deklaratif membentuk memori jangka panjang. Maklumat yang tersimpan dalam memori prosedural tidak dapat diakses oleh pikiran sedar dan disebut sebagai maklumat tindakan, sehingga