SAPU SERVIKS - RAWATAN, KESAN & RISIKO - RAWATAN
Utama / Rawatan / 2020

Sapu serviksPilihan Editor
Ikatan
Ikatan
Syarikat insurans kesihatan berkanun menawarkan wanita pelbagai pemeriksaan pencegahan sebagai sebahagian daripada program pemeriksaan kanser ginekologi tahunan mereka. Salah satu pemeriksaan ini adalah swab serviks.